Makroiqtisodiy tahlil

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Toshkent viloyati bo`yicha (2000-2016 yillar) makroiqtisodiy ko`rsatkichlar tahlili

 

1. Yalpi hududiy mahsulotni ishlab chiqarish

2016 yil yakunlari bo`yicha ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi joriy narxlarda 20 528,7 mlrd. so`mni tashkil qildi va o`tgan yilga nisbatan 7,1 foizga o`sdi. YaHM ning 2000-2016 yillarda o`rtacha yillik o`sish sur`ati 6,8 foizni tashkil qildi. (1 rasm).

image001

1 rasm. 2000-2016 yillar uchun YaHMning o`zgarish dinamikasi

Hududda olib borilayotgan dasturlar va loyihalarning samarasi natijasi shuning bilan birga olib borilgan iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida hudud iqtisodiyoti oxirgi yillarda yuqori va barqaror o`sish sur`atlarini namoyish qila boshladi.

Oxirgi 7 yilda (2010-2016yillar) YaHM 1,7 barobarga yaqin o`sdi.

image002

 2 rasm. So`ngi 7 yillikda (2010-2016 yillar) YaHM va tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymatning o`sish sur`atlari 2009 y. = 100%

Iqtisodiy o`sishning asosiy omillari va manbalari tahlili shuni ko`rsatadiki, oxirgi 7 yil davomida iqtisodiyotning yuqori o`sish sur`atlari qishloq xo`jaligida 1,6 marta (2010-2016 yillar uchun o`rtacha yillik o`sish – 7,0%), sanoatda – 1,4 barobar (4,8%), qurilishda – 2,4 barobar (13,7%), hizmatlar sohasida – 2,0 barobar (10,6%) o`sganligi hisobiga ta`minlangan.

image003

3 rasm. Aholi jon boshiga YaHMni o`zgarishi dinamikasi, foizda

Iqtisodiyotning barqaror o`sish sur`atlari saqlanib turgan bir sharoitda aholining real daromadlari ham mos ravishda o`sib borayotganing kuzatishimiz mumkin.

2016 yil yakunlari bo`yicha iqtisodiyot tarmoqlarida kuzatilgan o`sish sur`atlari yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) barqaror o`sishida asosiy omil bo`lib xizmat qildi. Jumladan, qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi tarmog`ining o`sish sur`ati 105,5 foiz, (YaHM tarkibidagi ulushi – 19,7 foiz), sanoat – 105,6 foiz (35,1 foiz), qurilish – 101,8 foiz (3,7 foiz), savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar – 114,2 foiz (10,4 foiz), tashish va saqlash, axborot va aloqa – 107,4 foiz (14,5 foiz) va xizmat ko`rsatuvchi boshqa tarmoqlar – 109,3 foiz (16,6 foiz) ni tashkil qildi.

Qulay ishblarmonlik muhitini yaratish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlari natijasida Toshkent viloyatida 2010-2016 yillar uchun o`rtacha 7-8 foiz darajasidagi yuqori va barqaror o`sish sur`atlarini namoyish qila boshladi.

image004 

 4 rasm. YaHM tarkibining o`zgarish dinamikasi, %

Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va xizmatlar sohasining rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotida bandlik va aholi daromadlari o`sishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur sohalarning rivojlanish salohiyatini yanada kengaytirilishi natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hamda xizmat ko`rsatish va servis sohasini isloh qilish bo`yicha chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi mazkur tarmoqlar qisqa muddat ichida iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan sektoriga aylanib YaHM tarkibida umumiy hajmining o`sishi qishloq xo`jaligi ulushining yildan yilga bosqichma-bosqich kamayishga olib keldi. Shu bilan birga, YaHM tarkibida qishloq xo`jaligi ulushining kamayishi qishloq xo`jaligi mahsulotlarining ijobiy o`rtacha yillik o`sish sur`atlari fonida sodir bo`ldi.

Iqtisodiy islohotlarning ilk davrlaridayoq kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bilan birgalikda ob`ektlarni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish ko`p tarmoqli iqtisodiyotni shakllantirishdagi asosiy omil hisoblangan.

Kichik tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining 2000-2016 yillardagi rivojlanishining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy rivojlanish ko`rsatkichlari quyidagicha:

image005

5 rasm. 2000-2016 yillarda kichik biznes ulushining o`zgarish dinamikasi (YaHM ga nisbatan foizda)

Ishbilarmonlik muhitini isloh qilish bo`yicha chora-tadbirlarning qabul qilinishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni har tomonlama qo`llab quvvatlash va yanada rag`batlantirish natijasida uning YaHM dagi ulushi 2000 yildagi 34,0 foizdan 2016 yilda 57,1 foizgacha oshdi.

sv1

6 rasm. Hududning Respublika YaIM tidagi ulushi, foizda

Toshkent viloyati hududida maqsadli dasturlarning amalga oshirilishi va ishlab chiqarishni mahalliylashtirish shuningdek, xizmatlar sohasining jadal rivojlanishi natijasida viloyat bo`yicha YaIMni shakllantirishda 2009 - 2016 yillarda Toshkent viloyatining ulushi 10,0 foizdan 10,3 foizga yetganligini kuzatish mumkin.

 

Xatolik topdingizmi? Matnni belgilab Ctrl+Enter tugmalarini bosing.