Demografik tahlil

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Toshkent viloyatining demografik holati

I. Doimiy aholi soni.

Toshkent viloyatining doimiy aholisi soni 2017 yil 1 yanvar holatiga 2829,3 ming. kishini tashkil etib, 2000 yilga nisbatan 459,1 ming. kishiga, ya`ni 19,4 foizga o`sgan (1-jadval).

1-jadval

Toshkent viloyati doimiy aholisi soni to`g`risida ma`lumot
(yil boshiga; ming kishi)

 1

  

image001

 1-rasm - Toshkent viloyati doimiy aholisining jinsi bo’yicha tarkibi

(01.01.2017 yil uchun)

 

 image003

 2-rasm - Toshkent viloyati doimiy aholisi soni (ming kishi)

 

 image005

3-rasm - Toshkent viloyati tumanlar bo’yicha doimiy aholisi soni (ming kishi)

(01.01.2017 yil uchun)

 

Mazkur yillarda Toshkent viloyati aholisining joylashuvi bo`yicha tarkibida ham sezilarli o`zgarishlar kuzatilgan, ya`ni 2000 yilda shahar aholisining jami aholi sonidagi ulushi – 40,1 foizni tashkil etgan bo`lsa, ushbu ko`rsatkich 2005 yilda – 39,3 foizni, 2010 yilda – 49,5 foizni, 2015 yilda – 48,8 foizni, 2017 yil 1 yanvar holatiga kelib esa – 48,7 foizni tashkil etdi (4-rasm).

image007

 4-rasm - Toshkent viloyati doimiy aholisining joylashuvi bo`yicha taqsimlanishi (foizda)

 

Toshkent viloyati aholisining 2001-2017 yillarda yosh tarkibida ham sezilarli o`zgarishlar kuzatilgan.

Jumladan, 2001 yilda mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar (0-15 yoshdagilar) ulushi 36,8 foizni, mehnatga layoqatli yoshdagilar (erkaklar 16-59 yosh, ayollar 16-54 yosh) 54,5 foizni, mehnatga layoqatli yoshdan kattalar (erkaklar 60 yosh va undan katta, ayollar 55 yosh va undan katta) 8,7 foizni tashkil etgan.

2017 yil 1 yanvar holatiga mazkur ko`rsatkichlar mos ravishda 28,4 foiz, 60,5 foiz va 11,1 foizni tashkil etgan (2-jadval).

2-jadval

Toshkent viloyati doimiy aholisining yosh tarkibi to`g`risida ma`lumot
(yil boshiga; ming kishi)

 5

 

 image009

 5-rasm - Toshkent viloyati doimiy aholisining yosh bo’yicha tarkibi

(01.01.2017 yil uchun; foizda)

 

2017 yilda 2001 yilga nisbatan mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar ulushi kamayish tendentsiyasiga ega bo`lgan bo`lsa, mehnatga layoqatli yoshdagilar va mehnatga layoqatli yoshdan kattalar ulushi esa o`sgan.

Toshkent viloyati bo`yicha 2001 yilda aholining o`rtacha yoshi 26,3 yoshni tashkil etgan bo`lsa, 2017 yilga kelib bu ko`rsatkich 29,8 yoshni tashkil etmoqda, ya`ni Toshkent viloyati aholisining o`rtacha yoshi 3,5 yoshga keksayganligini kuzatish mumkin.

 

II. Aholining tabiiy harakati.

Aholining tabiiy harakati ko`rsatkichlarida ham o`zgarishlar kuzatilib, 2000 yilda Toshkent viloyatida 43,8 ming nafar bola tug`ilgan bo`lib, 1000 aholiga nisbatan tug`ilish koeffitsienti 18,5 promilleni, mazkur yilda 15,3 ming kishi vafot etgan bo`lib, 1000 aholiga nisbatan o`lim koeffitsienti 6,4 promilleni tashkil etgan bo`lib, aholining tabiiy o`sishi 459,1 ming kishiga, ya`ni 1000 aholiga nisbatan aholining tabiiy o`sish koeffitsienti 12,1 promilleni tashkil etgan.

Quyidagi jadvalda Toshkent viloyati aholisining tabiiy harakati ko`rsatkichlari keltirilgan (3-jadval)

 

3-jadval

Toshkent viloyati aholisining tabiiy harakati ko`rsatkichlari to`g`risida ma`lumot 

(ming kishi)

 6

 

 

image011

6-rasm - Toshkent viloyati bo’yicha tug’ilganlar soni

(yilda; ming kishi)

 

image013

 7-rasm - Toshkent viloyati bo’yicha o’lganlar soni

(yilda; ming kishi)

 

image015

 8-rasm - Toshkent viloyati aholisining tabiiy o’sishi 

(yilda; ming kishi)

 

1. Tug`ilganlar soni.

Toshkent viloyatida 2016 yilda 57,2 ming nafar bola tug`ilganligi qayd etilgan bo`lib, 1000 aholiga nisbatan tug`ilish koeffitsienti 20,3 promilleni tashkil etgan.

Bundan tashqari 2000 yillarda fertil yoshdagi (15-49 yosh) 1 ayol hayoti davomida tuqqan bolalar soni, ya`ni tug`ilishning yig`indi koeffitsienti 2,31 ni tashkil etgan bo`lsa, keyingi yillarda pasayish tendentsiyasi kuzatildi va 2016 yilda bu ko`rsatkich 2,26 ni tashkil etdi (9-rasm).

image017

 9-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha tug`ilishning yig`indi koeffitsienti 

(15-49 yoshli ayollarning hayoti davomida tuqqan bolalari soni)

 

2. O`lganlar soni.

Toshkent viloyatida 2016 yilda 16,3 ming kishining vafot etganligi qayd etilib, 1000 aholiga nisbatan o`lim koeffitsienti 5,8 promilleni tashkil etgan.

Toshkent viloyatida 2000 yilda 15,3 ming kishi, 2005 yilda 16,8 ming kishi, 2010 yilda 15,4 ming kishi vafot etgan bo`lib, mos ravishda 1000 aholiga nisbatan o`lim koeffitsienti 6,4 promille, 6,8 promille, 5,8 promilleni tashkil etgan.

Toshkent viloyatida onalar o`limi ko`rsatkichi ham pasayish tendentsiyasiga ega bo`lib, 100 000 tug`ilgan bolaga nisbatan 2000 yilda onalar o`limi koeffitsienti 27,5 ni tashkil etgan bo`lsa, 2005 yilda 43,2 ni, 2010 yilda 32,8 ni ,2015 yilda 44,3 ni va 2016 yilda esa 35,0 ni tashkil etdi (10-rasm).

image019 

 10-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha onalar o`limi ko`rsatkichi 

(100 000 tug`ilgan bolaga nisbatan)

 

Viloyatda 2016 yilda bir yoshgacha o`lgan bolalar soni 0,6 ming nafar bolani tashkil etib, 1000 tug`ilgan bolaga nisbatan go`daklar (1 yoshgacha bolalar) o`limi koeffitsienti 11,0 promilleni tashkil etgan.

Viloyatda 1000 tug`ilgan bolaga nisbatan go`daklar (1 yoshgacha bolalar) o`limi koeffitsienti 2000 yilda 19,6 promilleni, 2005 yilda 15,4 promilleni, 2010 yilda 11,0 promilleni tashkil etgan (11-rasm).

image021 

 11-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha go`daklar va bolalar o`limi ko`rsatkichlari 

(1000 tug`ilgan bolaga nisbatan; promille)

 

Viloyatda 2016 yilda besh yoshgacha o`lgan bolalar soni 0,8 ming nafarni tashkil etib, 1000 tug`ilgan bolaga nisbatan bolalar (5 yoshgacha) o`limi koeffitsienti 14,5 promilleni tashkil etgan.

Viloyatda 1000 tug`ilgan bolaga nisbatan bolalar (5 yoshgacha) o`limi koeffitsienti 2000 yilda 26,9 promilleni, 2005 yilda 22,0 promilleni, 2010 yilda 14,7 promilleni tashkil etgan.

 

3. Tug`ilishda kutilgan umr davomiyligi.

Aholining yashash sifati ko`rsatkichlaridan biri bu tug`ilishda kutilgan umr davomiyligi hisoblanadi. Viloyatda 2016 yilda mazkur ko`rsatkich 73,1 yoshni (ayollarda – 76,0 yosh, erkaklarda – 70,2 yosh) tashkil etgan (12-rasm).

image023

 12-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha tug`ilishda kutilgan umr davomiyligi 

(yosh)

 

Tug`ilishda kutilgan umr davomiyligi ko`rsatkichi so`nggi yillarda o`sish tendentsiyasiga ega bo`lib, jumladan 2000 yilda ushbu ko`rsatkich 70,0 yoshni tashkil etgan bo`lsa, 2005 yilda 70,1 yoshni, 2010 yilda 71,7 yoshni tashkil etgan.

 

4. Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar.

Viloyatda bo`yicha 2016 yilda 14,6 mingta nikoh qayd etilgan bo`lib, 1000 aholiga nisbatan nikoh tuzish koeffitsienti 6,2 promilleni tashkil etgan (13-rasm).

image025

13-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha nikoh tuzish va nikohdan ajralish koeffitsientlari 

(1000 aholiga nisbatan; promille)

 

Viloyatda 2000 yillarda birinchi marta nikoh qurgan qiz bolalarning o`rtacha yoshi 21,8 yoshni tashkil etgan bo`lsa, 2016 yilda bu ko`rsatkich 23,0 yoshni tashkil etdi, ya`ni 1,2 yoshga ko`paydi.

Viloyatda 2000 yillarda birinchi marta nikoh qurgan o`g`il bolalarning o`rtacha yoshi 24,8 yoshni tashkil etgan bo`lsa, 2016 yilda ushbu ko`rsatkich 26,4 yoshni tashkil etdi, ya`ni 1,6 yoshga ko`paydi (14-rasm).

image027

14-rasm - Toshkent viloyati bo`yicha ilk bor nikoh tuzuvchilarning o`rtacha yoshi 

(yosh)

 

Viloyatda bo`yicha 2016 yilda 3,3 mingta nikohdan ajralish qayd etilgan bo`lib, o`tgan yilga nisbatan 0,3 mingtaga kamaygan. 1000 aholiga nisbatan nikohdan ajralish koeffitsienti esa 1,2 promilleni tashkil etgan.

2000 yilda viloyatda 2,6 mingta nikohdan ajralish qayd etilgan bo`lib, 1000 aholiga nisbatan nikohdan ajralish koeffitsienti 1,1 promilleni tashkil etgan. Keyingi yillarda nikohdan ajralishlar soni kamayib borish tendentsiyasiga ega bo`lib, 2013 yildan boshlab yana o`sish kuzatilgan.

 

Xatolik topdingizmi? Matnni belgilab Ctrl+Enter tugmalarini bosing.