Sanoat ishlab chiqarish

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Toshkent viloyatida sanoat ishlab chiqarish

 1.Sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi – iqtisodiyotda tarkibiy o`zgartirishlar dasturlarining amalga oshirilishi natijasidir

Sanoat tarmoqlarini isloh qilish, tarkibiy o`zgartirish va diversifikatsiyalash dasturlarining amalga oshirilishi, moddiy-texnika bazasini mustahkamlanishi, Toshkent viloyati sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishiga zamin yaratdi.

1

 

1-rasm - Sanoat ishlab chiqarishning o'sish sur'atlari dinamikasi

Shuni ta`kidlash lozimki, 2016 yilda viloyatining jami sanoat ishlab chiqarish hajmi asosan Olmaliq shahri (20,6%), Zangiota t. (13,7%), Angren shahri (10,6%), Qibray t. (10,6%), Oxongaron t. (10,3%), Bekobod shahri. (9,4%) va Chirchiq shahri (7,1%) viloyatlari hisobidan shakllangan bo`lib, juda katta bo`lmagan ulushi esa Oqqo'rg'on (0,8%), Piskent (0,8%) va Bo'ka. (0,9 %) tumanlariga to`g`ri kelmoqda.

2

2-rasm - 2016 yilda Toshkent viloyatining jami sanoat ishlab chiqarish hajmida hududlarning ulushi (jamiga nisbatan foizda)

2016 yilda hududlar kesimida sanoat ishlab chiqarishning aholi jon boshiga hajmi Olmaliq shahri (27684 ming so`m), Bekobod shahri (16002 ming so`m), Oxongaron t. (13569 ming so`m), Zangiota t. (9318 ming so`m) va Angren shahri (8641 ming so`m) viloyatlariga to`g`ri keladi. Aholi jon boshiga sanoat ishlab chiqarishning eng past hajmi esa Bekobod t (1216 ming so`m) va Qibray t (1279 ming so`m) viloyatlarida kuzatilmoqda.

3

3-rasm - 2016 yilda hududlar kesimida aholi jon boshiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (ming so`m)

4

4-rasm - Faoliyat turlari bo`yicha sanoat tuzilmasi 2016 yil (foizda)

5

5-rasm - Faoliyat turlari bo`yicha sanoat tuzilmasi 2015 yil (foizda)

Sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmida yuqori qo`shimcha qiymat bilan mahsulot ishlab chiqarish hajmi quyidagi sohalarda o`sdi: oziq-ovqat, tekstil, kimyo, farmatsevtika preparatlari va boshqa sohalarda.
Faqat 2016 yilning o`zida, o`tgan yilga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish hajmining o`sishi, qayta ishlash sanoatida – 8,6%ni, shu jumladan, asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlar ishlab chiqarish bo`yicha – 75,7%ni, , boshqa nometall mineral mahsulotlar – 22,2%ni, oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar, tamaki mahsulotlari – 5,8%ni, to`qimachilik mahsulotlari, kiyim-kechaklar, charm mahsulotlari ishlab chiqarish bo`yicha – 37,8%ni tashkil etdi.
2016 yilda, avtotransport vositalari, treylerlar va yarimpritseplar ishlab chikarish korxonalarida (2015 yilga nisbatan 57,8%), mashinalar va asbob-uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish korxonalarida (67,1%) ishlab chiqarish hajmlari pasaygan, kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar sanoatida esa uncha ko`p bo`lmagan o`sish (100,5%) kuzatilgan.

1-jadval

Iqtisodiyot faoliyat turlari bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (foizda)

6

 7

6-rasm - 2016 yilda Toshkent viloyatida jami iste`mol tovarlari ishlab chiqarish hajmida hududlarning ulushi (jamiga nisbatan foizda)

2016 yilda eng ko`p iste`mol tovarlari Zangiota t. (viloyat umumiy hajmidan 23,9%), Oxongaron t (16,6%), Qibray t. (12,0%), Yangiyo'l t. (8,4%) viloyatlaridagi korxonalarda ishlab chiqarilgan.

2016 yilda hududlar kesimida iste`mol tovarlari ishlab chiqarishning aholi jon boshiga hajmi Oxongaron t. (8154,8 ming so`m), Zangiota t. (7787,4 ming so`m), Qibray t. (5152,3 ming so`m) va Chirchiq sh. (2459,8 ming so`m) to`g`ri keladi. Aholi jon boshiga iste`mol tovarlari ishlab chiqarishning eng past hajmi esa Quyichirchiq t. (273,2 ming so`m) va Piskent t viloyatida (476,2 ming so`m) kuzatilmoqda.

8

7-rasm - 2016 yilda hududlar kesimida aholi jon boshiga iste'mol tovarlari ishlab chiqarish (ming so'm)

9

8-rasm - Iste`mol tovarlari ishlab chiqarishining o`sish sur`atlari dinamikasi, o`tgan yilga nisbatan (foizda)

2010 yilga nisbatan iste`mol tovarlari tuzilmasida oziq-ovqat mollari ishlab chiqarish ulushining o`sishi 64,1%dan 2016 yilda 57,7%gacha yetgani kuzatilmoqda.

10

9-rasm - Iste`mol tovarlari ishlab chiqarishining tuzilmasi (foizda)

2. Sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishiga kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta`siri

Xususiy tadbirkorlikning rivojlanishini har taraflama qo`llab-quvvatlash va rag`batlantirish, sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishda kichik biznes sub`ektlari hissasining o`sishida namoyon bo`ldi. Agar 2005 yilda sanoat umumiy hajmida kichik tadbirkorlik mahsulotlarining ulushi 8,1%ni tashkil etgan bo`lsa, 2016 yilga kelib 34,0%ga yetdi, sanoat mahsulotlarining o`sish sur`ati 2015 yilga nisbatan 116,8%ni tashkil qildi.

11

10-rasm - Kichik tadbirkorlikning sanoatdagi ulushi, umumiy ishlab chiqarish hajmiga nisbatan (foizda)

Bunda, Yuqorichirchiq t.bo`yicha umumiy ishlab chiqarish hajmida kichik biznesning ulushi 90,7%ni (o`sish sur`ati 120,2%), Bo'stonliq t.90,2%ni (115,8%), Parkent t.81,6%ni (108,5%), Quyichirchiq t.79,9%ni (107,3%), Yangiyo'l t.74,5%ni (113,0%) tashkil etdi.

12

11-rasm - Kichik tadbirkorlikning sanoatdagi hajmida ulushi (foizda)

Kichik tadbirkorlik ishlab chiqarishi tuzilmasida eng yuqori ulush qayta ishlash korxonalari mahsulotlariga to`g`ri keladi – umumiy ishlab chiqarish hajmidan 98,0%,tog`-kon sanoati 1,5%, elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash 0,3%, suv bilan ta`minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish 0,2%.

13

12-rasm - Kichik tadbirkorlik ishlab chiqarishi tuzilmasi

 

 

 

 

Xatolik topdingizmi? Matnni belgilab Ctrl+Enter tugmalarini bosing.